Moc aktywnej integracji- szansą rozwoju dla mieszkańców powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego

Projekt skierowany dla osób do 18-64 lata biernych zawodowo.

Zapewniamy : 

  • warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i rozwijania kompetencji społecznych                                                             
  • kursy zawodowe, wybrane indywidualnie dla potrzeb beneficjenta
  • stypendium szkoleniowe
  • płatne staże                                                                     
  • pomoc w zdobyciu zatrudnienia poprzez m.in. pośrednictwo pracy

Tytuł projektu: Moc aktywnej integracji- szansą rozwoju dla mieszkańców powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego
Okres realizacji projektu: od 2021-06-01 do 2022-09-30
Obszar realizacji projektu: Województwo: WIELKOPOLSKIE, powiaty: kępiński, ostrzeszowski
Działanie: 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Dofinansowanie: 946 345,68 zł

Całkowita wartość projektu: 1 113 347,86 

Zapytanie ofertowe nr 1/K2 w ramach procedury rozeznania rynku – Prowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Zapytanie ofertowe nr 1/FIS w ramach procedury rozeznania rynku – Zapewnienie ekspertów do wsparcia – praca socjalna

Zapytanie ofertowe nr 2/fis w ramach procedury rozeznania rynku – zapewnienie przerwy obiadowej (lunch)

02/09/2021-
Zapytanie ofertowe kurs Kadry i płace

07/09/2021-
Zapytanie ofertowe- kurs Sprzedaż internetowa wraz z egzaminem ECCC

14/10/2021-
Zapytanie ofertowe – kurs Księgowość wraz z egzaminem ECCC

26/10/2021 –
Zapytanie ofertowe- kurs Sprzedaż internetowa wraz z egzaminem ECCC

03/11/2021
Zapytanie ofertowe – kurs Pracownik administracyjno- biurowy

20/11/2021-
Zapytanie ofertowe Kurs księgowości wraz z egzaminem ECCC

23/11/2021 –
Zapytanie ofertowe- Kurs Sprzedaż internetowa z elementami grafiki biznesowej wraz z egzaminem ECCC

10/12/2021 –
Zapytanie ofertowe – Tutor społeczny

19/04/2022 –
Zapytanie ofertowe- Tutor społeczny

Skip to content